Hotline :0916510289

Bán Cây thông noel

50%

Cây thông màu trắng từ 1m20 đến 3m

225,000 VNĐ

50%

Cây thông Noel 2m40

795,000 VNĐ

50%

Cây thông Noel 1m50

285,000 VNĐ

50%

Cây Thông Noel 1m80

395,000 VNĐ

50%

Cây thông Noel 2m1

Liên hệ

51%

Cây thông Noel 3m

1,390,000 VNĐ

45%

Cây thông Noel 3m60

1,980,000 VNĐ

47%

Cây Thông Noel 1m20

190,000 VNĐ