Hotline :0916510289

Đồ trang trí cây thông noel

50%

Hộp quà dưới gốc cây

20,000 VNĐ

50%

Kẹo treo cây

8,000 VNĐ

50%

Người tuyết nhỏ treo cây

5,000 VNĐ

50%

Châu bóng treo cây ( hộp 6 quả)

30,000 VNĐ

50%

Ông già Noel treo cây

10,000 VNĐ

50%

Hoa tuyết bằng nhựa

5,000 VNĐ

50%

Hoa Tuyết bằng xốp

25,000 VNĐ

50%

Chùm rượu treo cây ( túi 6 chùm)

15,000 VNĐ

50%

Đèn led trang trí cây thông Noel

25,000 VNĐ

50%

Hộp quà nhỏ treo cây ( túi 9 hộp)

25,000 VNĐ

50%

Bông phủ dưới gốc cây thông

25,000 VNĐ

50%

Hàng rào bao quanh chân cây thông

45,000 VNĐ

50%

Nơ kim tuyến treo cây

25,000 VNĐ

50%

Chuông nhỏ treo cây

8,000 VNĐ

50%

Chuông to treo cây

25,000 VNĐ

50%

Nấm nhũ treo cây

25,000 VNĐ

50%

Hoa trạng nguyên treo cây

5,000 VNĐ

50%

Chữ merry christmast

25,000 VNĐ

50%

Thông treo cây ( túi 9 quả)

25,000 VNĐ