Hotline :0916510289

Đồ trang trí noel

50%

Ông già Noel bằng vải

Liên hệ

50%

Bờm tuần lộc trang trí giáng sinh

35,000 VNĐ

50%

Tuần lộc bằng nhung

95,000 VNĐ

50%

Mũ đội Noel

15,000 VNĐ

50%

Dây thông 2m70 ( đã có trang trí)

155,000 VNĐ

50%

Dây thông trang trí

10,000 VNĐ

50%

Dây thông trắng xù to

15,000 VNĐ

50%

Hoa tuyết bằng nhựa

25,000 VNĐ

50%

Người tuyết bằng vải

320,000 VNĐ

50%

Xe tuần lộc kéo bằng vàng

280,000 VNĐ

50%

Tuần lộc bằng vàng

1,200,000 VNĐ

50%

Vòng nguyệt quế NOEL

215,000 VNĐ